QUINES VERSIONS DEL TIRANT LLEGIM?//

De la I a la VI edició del “Tirant de lletra” © la versió de la novel·la que es va fer servir com a base per a la lectura col·lectiva fou la de Víctor Gómez, per a la Biblioteca d’Autors Valencians» de les Edicions Alfons el Magnànim i la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació. Una obra amb tres volums i una extensió de 1.354 pàgines que modernitza els usos gràfics, de puntuació i de majúscules, però que manté les construccions i el lèxic propis de la nostra llengua en el segle XV i que anualment requeria de la intervenció de 680 lectors i lectores.

La lectura íntegra de l’obra exigia de diverses jornades que al llarg d’una setmana i en dies feiners arribaven fins a les 12.00h de la nit i que el vespre de la festivitat implicava passar la nit en vetla, fet que generà el naixement de “Les golfes del Tirant”.

Des de la VII edició es llegeix l’adaptació dramatitzada de l’obra efectuada per Anna Marí, Josep Daniel Tormo i Josep Vicent Valero (CRIT), a partir d’una versió prèvia de Joan Pellicer i Rosa Giner. Un text que permet la lectura conjunta de cada capítol i que consta de 163 pàgines , estructurades en 36 escenes i requereix de 425 intervencions, per part de 68 lectors.

Quant a les sessions escolars des del 2010 s’hi ha fet servir la versió del Tirant, de Pasqual Alapont per a edicions Bromera, que consta de 136 pàgines.