PER QUÈ UNA LECTURA COL·LECTIVA//

Perquè en els nostres dies la lectura és un acte privat. Però en l’època del Tirant la possibilitat de llegir només era privilegi d’uns pocs i la lectura es feia en comunitat. Era una activitat conjunta. Els oients en gaudien i es reconeixien com a membres del grup humà en què participaven i amb el qual junts podien ser més que cadascun d’ells individualment.

Llegir el Tirant davant d’una col·lectivitat no només suposa contribuir a la difusió de l’obra cabdal de les nostres lletres, sinó que ofereix la possibilitat tant a lectors com a oients de sentir-se part d’un mateix poble en reivindicar per mitjà de la lectura del seu llibre més emblemàtic un patrimoni,  uns sentiments i uns  trets diferenciadors comuns tan distintius com són llengua i cultura.