PER A QUÈ EL «TIRANT DE LLETRA»? //

L’any 2000 Na Jordana inaugurava la seua actual seu social, un espai polivalent destinat a acollir no només actes lúdics o socials, sinó també projectat amb la intenció que el col·lectiu esdevinguera un referent cultural no sols  per als seus components sinó per al conjunt de la societat valenciana.

Però eixa abstracció no podia fer-se real si prèviament no es dissenyava un potent i original projecte cultural que vertebràs  el món cultural i el públic de la ciutat al voltant del local. En eixe sentit el disseny del programa “Tirant de Lletra”© l’any 2001, va ser l’estímul que va marcar la realització d’un projecte cultural propi i diferenciat. Es tractava no sols de plantejar una lectura pública sinó de vincular el món de la creació i el públic de la cultura al voltant d’un casal de falla en unes dates emblemàtiques per als valencians. Una lectura que es va implementar amb un seguit d’activitats associades que van fer transformar el nostre cau en un espai cultural  polivalent.

L’èxit de la I edició del “Tirant de lletra” © aportà a Na Jordana la Medalla d’Or del Consell Valencià de Cultura.