UN TIRANT IL·LUSTRAT//

A tota ultrança!

 

«E tots los que eren allí ab Tirant eren d’aquella pròpia línea, qui eran de llinatge molt antic, e hi havia haguts tostemps de molt virtuosos cavallers, e singulars dones de gran honestat.»

Tirant lo Blanc (Capítol CCXXII)

Tirant lo Blanc és una novel·la total plena de passatges inoblidables per la seua modernitat. No pocs il·lustradors, fotògrafs o cineastes s’han inspirat lliurament en l’obra de Martorell o han copsat vinyeta a vinyeta o il·lustració a il·lustració els seus episodis més reeixits a l’hora de preparar les contínues reedicions i adaptacions del llibre que se n’han fet. Però el Tirant és a més testimoni d’usos i costums tardomedievals, d’estampes de la vida cortesana del quatre-cents i també una font inexhaurible de sentències, paremiologies, proverbis, locucions populars, adagis, refranys i consells. Rellegint el clàssic n’hem fet un breu compendi d’alguns d’ells i se’ls hem passat a una tropa d’artistes i il·lustradors o il·lustradores directa o indirectament relacionats amb el món de les Falles que els han interpretat lliurament, recreant-los al seu antull i associant-los a d’altres referents culturals o extrapolant-los a esdeveniments i aspectes de candent actualitat.